Drukkerij Voets heet voortaan Voets Grafiland.nl

Graag willen wij u als gewaardeerde klant op de hoogte brengen van ons heugelijke nieuws. Na 25 jaar gaan we van bedrijfsnaam veranderen. Onze oude naam deed geen recht meer aan de essentie en kwaliteit van onze dienstverlening.

Vandaag de dag dekt de naam ‘drukkerij’ de lading van onze activiteiten niet meer. Het drukken of printen is slechts een onderdeel van ons hele creatieproces. Wij zien dat het accent van onze activiteiten verschoven is naar het bieden van totaal oplossingen. Om onze expertise en dienstenpakket te benadrukken is gekozen voor een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een compleet nieuwe website.

Toekomstambities
We zien deze naamsverandering als een stap vooruit in onze onderneming: Van drukkerij naar een creatief productiecentrum. Een nieuwe identiteit maar met de vertrouwde service die u van ons gewend bent. Hiermee kunnen we de continuïteit blijven garanderen en nog beter voldoen aan uw vraag naar de invulling van het complete traject, van advies naar idee en van ontwerp naar een prachtige eindresultaat.

Voor onze bestaande klanten verandert er weinig. Alleen het adres van de website en de bekende e-mail adressen worden gewijzigd. We zullen de oude website en de bij u bekende e-mail adressen nog even aanhouden zodat we niks missen en de overgang soepel zal verlopen.

Dit is het voor ons het begin van een nieuw hoofdstuk… Welkom bij Voets Grafiland.nl

Hans en Marijke Voets