Laat zien wat je doet!

Borden voor AgriFood Capital. De toekomst is voor veel agrarische bedrijven behoorlijk onzeker. Stikstofreductie is de term die in gesprekken en discussies meermaals te beluisteren valt. En zeker De Peel in Oost Brabant ligt wat dat betreft onder vuur. Maar gelukkig zijn er ook daar al boeren die zelf stappen in de goede richting zetten […]

Lees meer